Biebrzanský národní park

Biebrzanský národní park je díky své rozloze 59 000 hektarů největším parkem Polska. Parkem protéká řeka Biebrza, jejíž část protéká velmi cennou kotlinou. V parku se nachází nedotčená rašeliniště, která se řadí mezi největší v Evropě. Krajina parku je tvořena především bažinatými oblastmi bohatými na nejrůznější faunu a floru. Je zde mnoho bahenních a dravých druhů ptáků. Ornitologové napočítali asi 240 druhů, z nichž větší polovina v parku i hnízdí. Po jarní oblevě se řeka Biebrza vylije z břehů v rozmezí několika kilometrů. V té době se tady objevují tisíce tažných ptáků. V parku žije největší počet losů v celém Polsku. Dále v něm můžeme narazit na vlky, bobry anebo vydry.